På grund av de enorma skogsbränderna som härjar i Australien så är koalorna illa ute. Enligt vissa källor så är koalorna utrotade i vildmarken inom kort då beståndet är alldeles för lågt i dagsläget.

Redan i maj i år så kom det flera alarmerande rapporter om att det fanns färre än 80 000 koalor. Ett så pass lågt nummer att arten befaras dö ut eftersom att det är för få koalor kvar för att skapa nästa generation,

Dem rapporterna kom alltså långt innan skogsbränderna satte igång och nu befarar många att djuret helt enkelt inte kommer att finnas kvar särskilt länge till i det fria.

Det låga beståndet av koalor betyder bland annat att det finns för få kvar för att påverka ekosystemet på ett markant sätt.

Nu står det utan tvekan klart att koalorna är utrotningshotade och eftersom att det finns så pass få kvar så hotas rasen även av inavel.

Det största hotet mot koalorna sägs vara klimatet och förändringar i miljön lär påverka arten starkt.

För varje eukalyptusträd som fälls så försvinner mer och mer av koalornas habitat och även om det är lätt att skylla på klimatförändringar och skogsbränder så är det människan som bär ansvaret.

Koalorna utrotade inom en snar framtid?

Koalorna utrotade?

Koalorna är inte utrotade idag men rasen är helt klart hotad. Det finns till exempel så pass få att rasen hotas av inavel och på lång sikt tyvärr redan anses vara på väg att bli just utrotade.

Hade vi inte skövlat enorma delar av deras naturliga habitat så hade det funnits betydligt fler koalor än vad det gör idag.

Det är väldigt synd att Australien inte har tagit problemet på allvar tidigare och försökt lösa det genom att återplantera stora skogsområden.

Men så är det tyvärr när finanserna prioriteras. Är koalorna utrotade inom en snar framtid så har människan misslyckats återigen.

Frågan är hur pass lång tid det skall gå och hur pass många raser och arter vi skall förlora innan vi börjar tänka om?

Det är dags för förändring och förändringen behöver komma så fort som möjligt!

Läs fler inlägg på Avresa.se Här!