Resa med Nationellt ID-Kort

Att resa med ett nationellt ID-kort är ett smidigt sätt att ta sig från A till B. Många länder har nationella ID-kort som är giltiga som legitimation och en godkänd resehandling inom landet.

Om du ska resa med endast ett nationellt ID-kort. Då bör du vara insatt i vilka lagar och bestämmelser som gäller för det specifika landet.

I denna artikel tittar vi närmare på några av de länder som erbjuder nationella ID-kort. Vi kikar även på vilka lagar som gäller för att använda dessa kort för att resa.

Vad är ett nationellt ID-kort?

Ett nationellt id-kort är en officiell identitetsdokument som utfärdas av en nationell regering till sina medborgare som en form av bevis på identitet. Det används vanligtvis för att bekräfta en persons identitet i samband med olika transaktioner, till exempel när man ansöker om banklån, röstar, reser inom landet eller internationellt, eller när man genomför en säkerhetskontroll på en flygplats eller annan plats.

Det är viktigt att notera att ett nationellt id-kort inte är samma sak som ett pass. Ska man inte resa utanför EU så behöver man dock inte alltid ett pass.

I Sverige har alla personer över 18 år rätt till ett nationellt ID-kort utfärdat av Skatteverket. Det svenska ID-kortet är giltigt som legitimation inom Sverige och kan användas vid flyg-, tåg-, buss- och bilresor inom landet.

Men, det går även att använda det för att resa utomlands.

Giltigt för mer än resande

Du kan också använda kortet när du handlar i butiker, bankomater, hotell, restauranger osv. Kortet är också erkänt som resehandling vid gränsen inom EU/EES-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

Gäller endast i Europa

Kortet kan inte användas för att ta sig utanför EU/EES-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge utan annan relevant dokumentation.

Detta kort accepteras som legitimation inom Danmark samt grannländerna Norge, Finland, Tyskland samt Österrike. Vidare fungerar kortet som en godkänd resehandling om du ska flyga till andra länder inom EU/EES, USA samt Kanada.

För andra destinationer krävs dock oftast extra dokumentation för att passera granskningen vid gränsen. Oavsett om du reser med ett nationellt ID-kort eller inte bör du vara insatt i de lagar som ges av den aktuella destinationen innan du bokar din resa.

Resa med Nationellt ID-Kort

Du bör ha en tydlig uppfattning om huruvida din resehandling (nationellt ID-KORT) accepteras i det land du planerar att besöka eller inte.

Allmogen bör vara medveten om vilket ansvar de har gentemot myndigheterna naturligvis innan man begrundar sin resplanering.

På så vis undviker man missförhållanden under resans gång och saknar inte nödvändig information.

Till exempel om hur man skall se till att uppfylla de lagliga aspekterna naturligtvis styrande kring resandets villkor.

Var utfärdas det?

I Sverige så är det Polismyndigheten som utfärdar våra nationella ID-kort som också är godkända resehandlingar inom EU/EES/Schengenområdet.

Ska du resa till ett land inom EU/EES/Schengen och det är lång passtid? Då kan du ordna ett nationellt ID-kort istället om du inte redan har ett.

Korten innehåller bland annat information om nationalitet och biometriska data. Det är det säkraste sättet att legitimera sig även inom Sverige.

Detta eftersom att det är svårare att förfalska och polisen har en e-tjänst för att kontrollera giltigheten.

Resa med Nationellt ID-Kort

Kort och gott så går det väldigt bra att resa med ett nationellt ID-kort. Åtminstone så länge man ska resa inom Europa. Även om du ska resa med ditt pass istället så kan du ha med kortet som en reserv-legitimation.

Läs fler inlägg